04 dec.

2020

Ljubljanski univerzitetni inkubator vabi vse podjetne, da prebojnim tehnologijam pomagate zaživeti in jih prestavite IZ PREDALOV NA TRG!

logo combination 1

Iz predalov na trg

Raziskovalni laboratoriji odpirajo predale, polne izumov in iščejo podjetne za njihovo komercializacijo! Vas zanima kaj je v njih? Bi želeli ustanoviti startup na podlagi izjemnega znanja? Ljubljanski univerzitetni inkubator vabi vse podjetne, da prebojnim tehnologijam pomagate zaživeti in jih prestavite

IZ PREDALOV NA TRG!

 

Ogromno izumov, prebojnih tehnologij, ki jih razvijejo naši raziskovalci svetovnega formata nikoli ne ugleda luči dneva. Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju v teh izumih vidimo ogromen neizkoriščen potencial, iz katerega lahko zrastejo nova uspešna podjetja!

Na LUI želimo pomagati – sestavili bomo ekipe podjetnih posameznikov, ki bodo na intenzivnem 24-urnem izzivu za izbrane tehnologije poiskali poslovne priložnosti. Na podlagi teh poslovnih priložnosti se boste raziskovalci in podjetni lahko povezali in potencialno nadaljevali skupno pot do uspeha na trgu.

ZAKAJ SE VAM SPLAČA PRIDRUŽITI?

 • izjemna priložnost za delo na dejanskih prebojnih tehnologijah slovenskih raziskovalcev,
 • aktivna izkušnja v simulaciji procesa od izuma do inovacije oz. prisotnosti na trgu,
 • možnost širšega povezovanja z raziskovalci (morebitno nadaljnje sodelovanje),
 • denarna nagrada v zameno za vaš čas, ideje in pripravljenost,
 • mreženje z ostalimi udeleženci

KAJ BOMO HACKALI?

Izumi oz. tehnologije, ki so jih predstavili raziskovalci, morajo zaživeti na trgu - za to potrebujejo poslovne modele, ki jih boste znotraj ekip na hackathonu postavljali vi. Vaša naloga bo, da boste podrobno preučili izum in sestavili dokument (ena A4 stran), ki bo vseboval vse ključne informacije (poslovni model, primeri uporabe, konkurenca ipd.). O tem, do kakšnega rezultata si želimo, da pridete, bomo govorili tudi na uradnem začetku hackathona. Vsaka ekipa dela samo na enem primeru. Preberite opise in se prijavite na izziv, ki se vam zdi najbolj zanimiv.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Prijavite se lahko vsi - tako posamezniki kot že vzpostavljene ekipe. Ker je naš cilj, da raziskovalcem zagotovimo čim širši pogled na to, kaj lahko njihov izum postane, spodbujamo, da sestavite multidisciplinarne ekipe - posamezniki, ki niso le s tehničnih področij, temveč tudi s področja npr. ekonomije, marketinga. Predvsem tudi zato, ker boste tako lažje prišli do cilja - do sestave poslovnega modela za tehnologijo, na katero ste prijavljeni.

*Pridržujemo si pravico, da ekipam, ki ne boste imele pokritega ekonomskega področja, dodamo posameznike, ki ta znanja imajo.

KDO BO Z VAMI NA HACKATHONU?

Spremljali vas bodo mentorji:

 • Jošt Faganel, Chief Revenue Officer pri startupu Influee in nekdanji Programme Manager pospeševalnika HighTechXL v Eindhovnu,
 • Nejc Škoberne, ustanovitelj startupa meetings.bio, soustanovitelj startupa Genialis in doktor računalništva,
 • Nina Dremelj, investitorka (Alita Capital) in navdušenka nad prebojnimi tehnologijami,
 • Jani Pravdič, serijski podjetnik, mojster hustlanja) - v letu 2020 si je zadal cilj, da vsak mesec ustanovi nov startup in mu pomaga zaživeti,
 • Đorđe Ćelić, direktor Poslovnega inkubatorja in docent s Fakultete za tehnične vede Novi Sad, kjer vsako leto nastane ogromno novih startupov,
 • raziskovalci, ki so z vami delili svoje izume

in seveda tudi ekipa LUI ;)

URNIK:

 • petek, 4. december, od 13. do 16. ure

Pričetek hackathona s podrobnejšo predstavitvijo tehnologij, na katere ste prijavljeni in kratka delavnica na temo sestave poslovnih modelov.

Po končanem uradnem delu imate na voljo čas za delo, spoznali se boste z raziskovalci in se z njimi dogovorili za vmesne check-in točke, da vam podajo povratne informacije na to, kar odkrivate oz. ugotavljate. Čas za iskanje rešitev boste imeli do naslednjega dne do predstavitve.

 •  sobota, 5. december, ob 18. uri

Predstavitve vaše projektne ideje oz. poslovnega modela pred komisijo. Ekipa, ki bo žirijo najbolj navdušila, bo prejela finančno nagrado 1000 EUR*.

TEHNOLOGIJE, na katere se lahko prijavite:

1. izziv: Nova aluminijeva zlitina (Naravoslovnotehniška fakulteta UL) - IZZIV ŽE ZAPOLNJEN

Razvili smo novo zlitino na osnovi aluminija, ki ima za 20 % boljše mehanske lastnosti in višjo specifično trdnost od poznanih komercialnih visokotrdnostnih aluminijevih zlitin. Zaradi višje trdnosti bo uporaba te zlitine v transportnem sektorju direktno vpliva na zmanjšanje teže vozila, porabo energije/surovin med procesom proizvodnje in na manjši izpust CO2; poleg tega bo indirektno vplivala na manjšo porabo goriva, večjo varnost v prometu (krajša zavorna pot) in manjši izpust CO2, NOX in PM.

Uporaba običajnih mehanizmov utrjevanja gnetnih in livnih aluminijevih zlitin vodi do zgornje meje natezne trdnosti, ki se giblje v območju od 500 do 600 MPa pri sobni temperaturi, kadar je raztezek pri lomu večji od 10 %. Za odpravo teh omejitev je nujna uporaba novega mehanizma utrjevanja z neravnotežnimi fazami. Visoke mehanske lastnosti aluminijevih zlitin, ki presegajo mehansko trdnost 1000 MPa so v zadnjem desetletju dosegli z utrjevanjem z neravnotežnimi fazami (amorfna ali ikozaedrična faza). Slabost teh zlitin je, da so bile visoke trdnosti izmerjene na zlitinah sintetiziranih s pomočjo hitro vrtečega se bakrenega kolesa in iztiskanjih atomiziranih prahovih, pri čemer ohlajevalne hitrosti znašajo okoli 10^6 K/s.
Izumiteljem je uspelo sintetizirati in kontrolirati nastanek primarne metastabilne faze z dodatki določenih kemijskih elementov in kristalizatorjev pri ohlajevalnih hitrostih samo nekaj 100 K/s. S tem je omogočena industrijska proizvodnja novih zlitin v obliki palic, plošč in drugih kompleksnih oblik z največjo debelino/premerom stene 10 mm.

2. izziv: (Ne)odpornost na antibiotike (Fakulteta za farmacijo UL)

Skupina je odkrila nove protibakterijske učinkovine iz razreda novih zaviralcev bakterijske topoizomeraze (NBTI). Nove spojine zelo učinkovito zavirajo bakterijska encima DNA girazo in topoizomerazo IV, ki sta ključna pri podvajanju bakterijske molekule DNA in brez njih bakterije ne preživijo. Spojine zavirajo rast širokega spektra bakterij in zavirajo tako po Gramu pozitivne kot po Gramu negativne bakterije, mikobakterije (povzročitelje tuberkuloze), problematične veterinarske seve (npr. MRSP) in bakterijske seve, ki so odporni na večino antibiotikov, ki se trenutno uporabljajo v terapiji. Inovativne spojine tudi zelo učinkovito zavirajo rast na meticilin odpornih Staphylococcus aureus (MRSA), ki so glavni povzročitelji bolnišničnih okužb. Naše spojine so učinkovitejše od vseh poznanih konkurenčnih učinkovin iz istega razreda in bi lahko znatno pripomogle k uspešnejšemu zdravljenju bakterijskih okužb ter omogočile zdravljenje okužb tudi z bakterijami, odpornimi na večino znanih oziroma klinično uporabljanih antibiotikov.

3. izziv: Detekcija možganskih anevrizem (Fakulteta za elektrotehniko UL)

Smo v zadnji fazi pripravljanja programa za detekcijo, izolacijo in analizo možganskih anevrizem na 3D angiografskih slikah. Z uporabo našega programa se čas detekcije skrajša iz cca 30 min na 1 minuto max! Za detekcijo uporabljamo deep learning modele U-Net in PointNet.

 4. izziv: Hibridna toplotna naprava (Fakulteta za strojništvo UL) - IZZIV ŽE ZAPOLNJEN

Razvijamo hibridno toplotno napravo, ki temelji na kombinaciji parno-kompresorske tehnologije in elastokalorične tehnologije hlajenja/ogrevanja. Elastokalorična tehnologija je s strani EU in ZDA prepoznana kot ena najperspektivnejših tehnologij hlajenja in ogrevanja v prihodnosti. Ima pa tudi ta slabosti. Ključna je ta, da so za delovanje potrebne velike obremenitve elastokaloričnega materiala. Mi razliko tlakov, ki je prisotna v parno-kompresorski tehnologiji, izkoriščamo za pogon elastokalorične tehnologije hlajenja/ogrevanja. Hibridni sistem omogoča boljše izkoristke, manjšo uporabo ekološko spornih hladiv, hkrati pa uvaja elastokalorično tehnologijo, kot zeleno tehnologijo prihodnosti. Tehnologija je v zaključni fazi pridobivanja patentov v ključnih državah sveta. Pri razvoju in raziskavah sodelujemo s partnerji (raziskovalci in podjetji) na področju parno-kompresorske tehnologije hlajenja in proizvajalci elastokaloričnega materiala.

5. izziv: Nove protibakterijske učinkovine(Fakulteta za farmacijo UL) - IZZIV ŽE ZAPOLNJEN

Odpornost na antibiotike predstavlja vse večji zdravstveni problem, zato se iščejo nove strategije in učinkovine, s katerimi bi lahko zdravili bakterijske okužbe, ki jih povzročajo odporne bakterije. Odkrili smo nove protibakterijske učinkovine, ki v bakterijah zavirajo hkrati dva encima in imajo odlično učinkovitost proti odpornim bakterijam. Smo v predkliničnih fazah razvoja in izvajamo in vivo študije POC na modelih infekcij, ki jih povzročajo problematične Gram-negativne bakterije. Želimo najti partnerje za nadaljni razvoj ali za možno licenciranje ali prodajo.

6. izziv: Nov paladijev katalizator (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL) - IZZIV ŽE ZAPOLNJEN

V raziskovalni skupini smo razvili nov paladijev katalizator. Njegovo učinkovitost smo pokazali na primeru reakcij spajanja (angl. cross-coupling), ki so pomembne reakcije za tvorbo kompleksnejših spojin. Prednost našega katalizatorja je termična stabilnost, dejstvo da tolerira zračni kisik in kompatibilnost z vodnimi mediji. Odpornost na kisik in vodo sta pomembna dejavnika, ki olajšata izvedbo kemijskih procesov, ker ni potrebno zagotavljati strogo inertnih pogojev. Termična stabilnost po drugi strani omogoča izvedbo reakcij pri povišani temperaturi, ki omogoči hitrejši potek reakcij oz. potek zahtevnejših kemijskih pretvorb. Naš katalizator reakcije prav tako katalizira v precej nižji količini od primerljivih paladijevih katalizatorjev v literaturi, kar lahko bistveno prispeva k pocenitvi sinteznih postopkov.

Reakcije spajanja so uporabljene v pripravi številnih farmacevtsko zanimivih spojin. Sonogashirova reakcija, ki smo jo s tem katalizatorjem natančneje razvili, je uporabljena v primerih iz farmacevtske industrije kot ena od stopenj za sintezo zdravilnih učinkovin kot so Terbinafine (Sandoz), Ponatinib (Ariad Pharmaceuticals), Tazarotene (Allergan), in Eniluracil (GlaxoSmithKline).

7. izziv: Pest busters (Biotehniška fakulteta UL) - IZZIV ŽE ZAPOLNJEN

Sodobno kmetijstvo se danes sooča z resnimi težavami, kot so neprestano pojavljanje odpornosti na pesticide, ostanki kemičnih pesticidov v hrani, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, kopičenje pesticidov v okolju, ter rast človeške populacije, ki ji kmetijska pridelava težko sledi. Vse navedeno sili zakonodajo k implementaciji metod varstva rastlin z nizkim tveganjem, ki v prvi vrsti vključujejo nadomestitev sintetičnih kemičnih pesticidov z novejšimi, varnejšimi in okolju prijaznejšimi bioinsekticidi. Naša inovacija ponuja novo možnost reševanja zgoraj opisanih problemov, in lahko sooblikuje učinkovito in okolju prijazno strategijo za zatiranje dveh ekonomsko najbolj pomembnih rastlinskih škodljivcev – koloradskega in koruznega hrošča.

Ključne prednosti našega izuma, v primerjavi s konkurenčnimi izdelki prisotnimi na trgu, so naslednje: (1) Specifičnost: proteinski bioinsekticidni kompleksi iz ostrigarjev so specifični za tarčne žuželke (koloradski in koruzni hrošč), ki so hkrati ekonomsko najpomembnejši rastlinski škodljivci v svetovnem merilu; (2) Varnost: proteinski kompleksi iz ostrigarjev delujejo preko interakcije z membranskim lipidom, specifičnim za žuželke. Nedavno opravljeni testi toksičnosti na glodalcih niso pokazali nikakršnih toksičnih učinkov niti po izpostavitvi izredno velikim dozam. Proteinski kompleksi iz ostrigarjev so tako sesalcem in tudi okolju bistveno bolj prijazni od kemičnih insekticidov; (3) Trajnostna uporaba: zaradi interakcije z receptorskim lipidom, in ne s proteinsko molekulo, so obeti za razvoj odpornosti proti omenjenim proteinskim kompleksom manjši.

 

Prijava in izbira izziva 

 

Prijave zbiramo do srede, 2. decembra!

Vsi prijavljeni boste o nadaljnem poteku našega skupnega druženja obveščeni

najkasneje 3. decembra 2020. 

Veselimo se vaše družbe!

Ekipa LUI


*Znesek denarne nagrade je naveden v bruto vrednosti, od tega se odtegne akontacija dohodnine. Za nagrade, skladno z ZDOH-2, je akontacija dohodnine 25%.

 

 

powered by social2s